بیگ بگ


یگ بگ ها معمولا دارای 4 دسته استاندارد با ارتفاع 30 سانتی متری هستند که جهت بلند نمودن کیسه جامبوبگ با استفاده از لیفتراک یا جرثقیل طراحی شده که در هنگام جابجایی با چرثقیل ولیفتراک اصول آن نیز باید رعایت گردد.
مدل 2 بند


پارچه مورد استفاده در 4 دیواره جانبی جامبوبگ از 4 تکه مجزا تشکیل شده است که به همدیگر به ته بیگ بگ دوخته شده اند. در این نوع بیگ بگ، کیسه به خط اتصال گوشه ها دوخته می شوند.
مدل 4 بند


پارچه مورد استفاده در 4 دیواره جانبی بیگ بگ از 4 تکه مجزا تشکیل شده است که به به همدیگر به ته بیگ بگ دوخته شده اند. در این نوع بیگ بگ، کیسه به خط اتصال گوشه ها دوخته می شوند.


جامبوبگ یا بیگ بگ، کیسه های بزرگ با ظرفیت ۵۰۰ الی ۲۰۰۰ کیلوگرم است که جهت بسته بندی و حمل نقل محصولات خشک پودری، گرانولی، پولکی مورد استفاده قرار می گیرند. مطابق درخواست جامبوبگ ها با استفاده از پارچه های لمینت دار یا بدون لمینت و همچنین با لایه نایلون داخلی و یا بدون آن تولید می شود. جامبوبگ ها از پارچه های صاف یا گرد بافت پلی پروپیلن تولید می شوند و نوع پارچه بر اساس وزن محموله، ظرفیت بارگیری ایمن (SWL) و ضریب ایمنی (CSF) انتخاب می شود. جامبوبگ ها بر اساس نیاز برای انواع کاربردها و انواع مختلف حالت های پرکردن، بلندکردن و جابجائی توسط لیفتراک و جرثقیل و تخلیه تولید می شوند. این نوع بسته بندی جایگزینی بسیار اقتصادی و ساده در مقابل استفاده از کیسه و پالت در نگهداری، حمل نقل و جابجایی محصولات و کالاها شده است.