جامبو بگ مدل 8 بند

انواع بیگ بگ (جامبو بگ)

انواع بیگ بگ (جامبو بگ)

  • مدل 2 بند
  • مدل 4 بند
  • مدل U شکل
  • مدل 8 بند
  • مدل دسته غلافی
  • مدل قطعه تثبیت کننده
  • مدل اسلینگ بگ
  • مدل پالتی
  • بیگ بگ با یک دسته کلاهکی
  • بیگ بگ با دو دسته کلاهکی

جامبوبگ ها یا بیگ بگ ها کیسه های انعطاف پذیری هستند که جهت حمل محمولات از 500 تا 2000 کیلوگرم و تا حجم 3 مترمکعب استفاده می گردند. جامبو بگ ها جهت حمل انواع مواد جامد وخشکی که بصورت پودری ، دانه ای یا پولکی می باشند ، مناسب هستند.